חינוך למוסיקה בבתי־ספר

בתי־ספר מנגנים:

לימודי נגינה בקבוצות במסגרת שעות הלימודים, בשכבת גיל שלמה. התכנית נערכת במספר בתי״ס יסודיים בעיר, במימון עיריית תל־אביב-יפו ובתמיכת משרד החינוך.

רכזת: שירי לקס
רכז בתי־הספר ביפו: אליאס חדוב

שלוחות מרכז המוסיקה:

לימודי נגינה בשעורים יחידניים בבתי״ס לאחר שעות הלימודים, בהדרכת מורי מרכז המוסיקה.
השלוחות מתקיימות בבתיה״ס: גבריאלי, דוד ילין ודרויאנוב, והן קולטות תלמידים מבתיה״ס השכנים.

 

מורי המסלול