כנסי נגינה ארציים>

תזמורות המרכז, הרכבי הביג בנד והרכב כלי ההקשה יופיעו בחודשים פברואר ומרץ בכנסי נגינה ארציים של משרד החינוך.

מאחלים להם בהצלחה!