גיטרה

גיטרה היא כלי נגינה נפוץ מקבוצת כלי המיתר. הנגינה על הגיטרה מתבצעת באמצעות האצבעות או באמצעות מפרֵט. הגיטרה מבוססת על כלי מיתר עתיקים יותר כמו העוּד או הלאוטה. הגיטרות הנפוצות ביותר הן גיטרות בעלות שישה מיתרים. למרות הבדלים בבנייה ובסגנון הצליל אותו הן מפיקות, הגיטרות השונות, בהנחה שהן מכוונות באותו אופן, יפיקו את אותו התו בנגינה על אותם המיתרים והשריגים, ועל כן צורת האקורדים ביניהם אינה משתנה. ישנם סוגים רבים של גיטרות, המשמשות למטרות שונות ובסגנונות שונים. נהוג לשייך את הגיטרות השונות תחת שתי קטגוריות־על – הגיטרות האקוסטיות והגיטרות החשמליות.

מורים.ות המרכז לגיטרה