כינור

כינור הוא כלי קשת בעל הצליל הגבוה ביותר במשפחת כלי המיתר המיוצרים כיום והכלי הכי קטן ממשפחת כלי הקשת. הכינור הכרחי כמעט בכל סוגי התזמורות וההרכבים הקאמרים והוא אחד מן הכלים הסולנים ביותר. לכינור נכתבו קונצ׳רטי רבים ויצירות סולו עם תזמורות. צלילו הייחודי של הכינור נוצר כתוצאה מפעילות־גומלין של כלל חלקיו. משיכת הקשת על מיתריו גורמת להם לרטוט. רטט זה מועבר דרך הגשר של הכינור לגוף הכינור, מה שמאפשר לצליל להדהד היטב לאוויר שסביבו. המתח והסוג של המיתרים, הקשת ומבנה גוף הכינור תורמים כולם לעצמה ולאיכות הצליל.

מורים.ות המרכז לכינור