אלינה בלואסוב כינור

נגנית כינור ותיקה, מנגנת כנגנית עצמאית בתזמורות המובילות בארץ. מלמדת גם בקבוצות בבתיה״ס המנגנים ובתכנית הוראת כינור לילדים חסרי מעמד מדרום תל־אביב.