ג׳בה פרלמן גיטרה

נגן גיטרה וותיק ומוכר, מנגן עם טובי המוסיקאים בארץ, עוסק בהוראה והדרכת הרכבים במסגרות שונות כגון: מכללת רימון.